Happy Kids

Kinderen kunnen veel baat hebben bij de behandelingen die ik geef. Deze behandeling is een combinatie van Shiatsu en Touch for Health. Een zachte behandeling afgestemd op het kind. Vaak zijn slechts enkele behandelingen nodig om de klachten onder controle te krijgen. Het lichaam reageert namelijk veel sneller op behandelingen dan dat bij volwassenen het geval is. Dit komt omdat kinderen minder blokkades hebben gecreëerd bij zichzelf.

KLACHTEN SPECIFIEK VOOR KINDEREN

Taal en/of Reken achterstand

Darmklachten zoals obstipatie
Huidklachten zoals eczeem
Problemen met de luchtwegen zoals astma
Bedplassen
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Verdriet
Spanning
Boosheid
Angsten

De meeste kinderen ervaren de behandeling als prettig. Een behandeling van een uur is echter te lang. Ik behandel kinderen daarom 30 – 45 minuten, afhankelijk van de leeftijd. Ouder(s) of verzorger kunnen tijdens de behandeling aanwezig zijn.